Day 1: Lighting a Bulb A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Day 1: Lighting a Bulb
Popis Activity introduces circuits through exploration and inquiry. This lesson/activity can be used independently or as Day 1 of 3 day unit.
Predmet Fyzika
Úroveň K-5
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová circuit
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Meaghan Hixson
Škola / Organizácia St Vrain Valley School District
Dátum odoslania 4.8.2014
Dátum aktualizácie 30.10.2017