Hooke's Law (Hands-on & PhET) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hooke's Law (Hands-on & PhET)
Mô tả This is a two day lab. In the first day, students conduct a hands-on investigation to calculate the spring constant of a rubber band and a spring. The second day, they use the PhET sim. At the end of the second day, they compare their experiences using the sim and the hands-on lab.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá hooke's law
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5), Quả cân và lò xo


Tác giả Elyse Zimmer
Email liên lạc elyse.zimmer@gmail.com
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 20/09/2018