Hooke's Law (Hands-on & PhET) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law (Hands-on & PhET)
Beskrivelse This is a two day lab. In the first day, students conduct a hands-on investigation to calculate the spring constant of a rubber band and a spring. The second day, they use the PhET sim. At the end of the second day, they compare their experiences using the sim and the hands-on lab.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord hooke's law
Simuleringer Lodd og fjær (HTML5), Lodd og fjærer


Forfattere Elyse Zimmer
Skole / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lastet opp 21.07.14
Oppdatert 20.09.18