Heat it Up Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Heat it Up
Mô tả This activity is designed to be used early on in the study of matter. It is a basic activity and is best for middle school
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Heat, Kinetic Molecular Theory
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Doug Spicher
Email liên lạc dspicher@hcpss.org
Trường / Tổ chức HCPSS
Ngày đăng ký 24/02/2014
Ngày cập nhật 24/02/2014