Heat it Up A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Heat it Up
Beskrivelse This activity is designed to be used early on in the study of matter. It is a basic activity and is best for middle school
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Heat, Kinetic Molecular Theory
Simuleringer States of Matter: Basics


Forfattere Doug Spicher
Skole / Organisasjon HCPSS
Lastet opp 24.02.14
Oppdatert 24.02.14