Heat it Up A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Heat it Up
Omtale This activity is designed to be used early on in the study of matter. It is a basic activity and is best for middle school
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Heat, Kinetic Molecular Theory
Simuleringar States of Matter: Basics


Forfattarar Doug Spicher
Skule / Organisasjon HCPSS
Lasta opp 24.02.14
Oppdatert 24.02.14