Foto-elektrisch effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Foto-elektrisch effect
Mô tả Opdracht voor in de klas. Alles wat overblijft is huiswerk
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá Foto elektrisch effect Foto-elektrisch foton
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Loran de Vries
Trường / Tổ chức Het Amsterdams Lyceum
Ngày đăng ký 24/11/2013
Ngày cập nhật 24/11/2013