Foto-elektrisch effect


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Foto-elektrisch effect
설명 Opdracht voor in de klas. Alles wat overblijft is huiswerk
주제 물리학
수준 고교
유형 실험
기간 60 분
정답 포함
언어 네덜란드어
키워드 Foto elektrisch effect Foto-elektrisch foton
시뮬레이션 광전효과


저자(들) Loran de Vries
학교/기관 Het Amsterdams Lyceum
제출일 13. 11. 24
업데이트 날자 13. 11. 24