Foto-elektrisch effect


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Foto-elektrisch effect
描述 Opdracht voor in de klas. Alles wat overblijft is huiswerk
科目 物理学
等级 高中
类型 实验室
持续时间 60 分钟
是否包含答案
语言 荷兰语
关键词 Foto elektrisch effect Foto-elektrisch foton
仿真程序 光电效应


作者 Loran de Vries
学校/组织 Het Amsterdams Lyceum
提交日期 13-11-24
更新日期 13-11-24