REFRACCION DE LA LUZ


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề REFRACCION DE LA LUZ
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá REFRACCION DE LA LUZ
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả daniel cruz ochoa
Trường / Tổ chức Universidad Don Bosco
Ngày đăng ký 28/09/2013
Ngày cập nhật 28/09/2013