REFRACCION DE LA LUZ


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक REFRACCION DE LA LUZ
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द REFRACCION DE LA LUZ
सादश्य प्रकाशाचे अपवर्तन


लेखक daniel cruz ochoa
संपर्क ईमेल daniel.cruz@udb.edu.sv
शाळा/संस्था Universidad Don Bosco
दाखल दिनांक 9/28/13
आद्यवत 9/28/13