Vector Walk


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Vector Walk
Mô tả Modification of Hewitt's Vector walk group activity,using PhET simulation
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vector Addition
Mô phỏng Cộng Vector


Tác giả Duane Dolejsi
Trường / Tổ chức Northern State University
Ngày đăng ký 30/12/2012
Ngày cập nhật 30/12/2012