Vector Walk


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Vector Walk
Omtale Modification of Hewitt's Vector walk group activity,using PhET simulation
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Vector Addition
Simuleringar Addisjon av vektorar


Forfattarar Duane Dolejsi
Skule / Organisasjon Northern State University
Lasta opp 30.12.12
Oppdatert 30.12.12