Beta Decay Investigations Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Beta Decay Investigations
Mô tả This inquiry lesson could be used in chemistry or physics and is written to follow my activity using Alpha Decay (http://phet.colorado.edu/en/contributions/view/3558) Learning Goals: Students will be able to: Describe the process of beta decay; Differentiate between Alpha and Beta decay; Compare the meaning of “Half-life” for Alpha and Beta decay.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá alpha, beta, decay, inquiry, phet, random
Mô phỏng Phóng xạ Beta


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 30/04/2012
Ngày cập nhật 04/07/2012