Beta Decay Investigations A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Beta Decay Investigations
Popis This inquiry lesson could be used in chemistry or physics and is written to follow my activity using Alpha Decay (http://phet.colorado.edu/en/contributions/view/3558) Learning Goals: Students will be able to: Describe the process of beta decay; Differentiate between Alpha and Beta decay; Compare the meaning of “Half-life” for Alpha and Beta decay.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Otázky
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová alpha, beta, decay, inquiry, phet, random
Simulácia Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie


Autor(i) Trish Loeblein
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 30.4.2012
Dátum aktualizácie 4.7.2012