Waves and sound(in dutch golven en trillingen)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Waves and sound(in dutch golven en trillingen)
Mô tả Hi there For dutch viewers I made this youtube instruction on waves and sound using 4 phet annimations http://youtu.be/zU3WdZOPDws
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá frequency, pendulum, period, sound, spring, waves
Mô phỏng Quả cân và lò xo, Phòng thí nghiệm Con lắc đơn, Cộng hưởng, Sóng âm


Tác giả Corné de Boer
Trường / Tổ chức Alkwin Kollege
Ngày đăng ký 11/04/2012
Ngày cập nhật 11/04/2012