Waves and sound(in dutch golven en trillingen)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Waves and sound(in dutch golven en trillingen)
Popis Hi there For dutch viewers I made this youtube instruction on waves and sound using 4 phet annimations http://youtu.be/zU3WdZOPDws
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Holandčina
Kľúčové slová frequency, pendulum, period, sound, spring, waves
Simulácia Pružinový oscilátor, Kyvadlo, Rezonancia, Zvukové vlny


Autor(i) Corné de Boer
Kontaktný email cdeboer@zonnet.nl
Škola / Organizácia Alkwin Kollege
Dátum odoslania 11.4.2012
Dátum aktualizácie 11.4.2012