Waves and sound(in dutch golven en trillingen)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Waves and sound(in dutch golven en trillingen)
Popis Hi there For dutch viewers I made this youtube instruction on waves and sound using 4 phet annimations http://youtu.be/zU3WdZOPDws
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Holandčina
Kľúčové slová frequency, pendulum, period, sound, spring, waves
Simulácia Pružinový oscilátor, Kyvadlo, Rezonancia, Zvukové vlny


Autor(i) Corné de Boer
Škola / Organizácia Alkwin Kollege
Dátum odoslania 11.4.2012
Dátum aktualizácie 11.4.2012