Waves and sound(in dutch golven en trillingen)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves and sound(in dutch golven en trillingen)
Beskrivelse Hi there For dutch viewers I made this youtube instruction on waves and sound using 4 phet annimations http://youtu.be/zU3WdZOPDws
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk Dutch
Nøkkelord frequency, pendulum, period, sound, spring, waves
Simuleringer Lodd og fjærer, Pendel-laboratorium, Resonance, Lyd


Forfattere Corné de Boer
Skole / Organisasjon Alkwin Kollege
Lastet opp 11.04.12
Oppdatert 11.04.12