Električna struja osmi razred


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Električna struja osmi razred
Mô tả
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Serbian
Từ khoá Omov zakon, Struja, napon, standardi
Mô phỏng Mạch điện Pin - Điện trở, Hiệu thế của Pin., Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Định luật Ohm


Tác giả Vladan Mladenovic
Trường / Tổ chức Elementary school Aleksinac Serbia
Ngày đăng ký 09/08/2011
Ngày cập nhật 09/08/2011