Električna struja osmi razred


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Električna struja osmi razred
वर्णन
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Serbian
खुणेचे शब्द Omov zakon, Struja, napon, standardi
सादश्य बॅट्ररी रेझिस्टर मंडल ( सर्किट), बॅटरीचा दाब, (AC+DC) मंडल जोडणी संच, ओहमचा नियम


लेखक Vladan Mladenovic
शाळा/संस्था Elementary school Aleksinac Serbia
दाखल दिनांक 8/9/11
आद्यवत 8/9/11