Reactants, Products, and Leftovers Review Activity: Limiting Reactants in Chemical Reactions Review Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Reactants, Products, and Leftovers Review Activity: Limiting Reactants in Chemical Reactions Review
Mô tả This activity is designed for the Java version, but can be used with the HTML5 version but the images won't match exactly. This is similar to my RPAL 2 Activity, but is meant to be used during semester review week. Learning Goals: Students will be able to: •Predict the amounts of products and leftovers after reaction using the concept of limiting reactant •Predict the initial amounts of reactants given the amount of products and leftovers using the concept of limiting reactant •Translate from symbolic (chemical formula) to molecular (pictorial) representations of matter •Explain how subscripts and coefficients are used to solve limiting reactant problems.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi trắc nghiệm, Lab, Phát biểu thảo luận
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemical reactions, inquiry, limiting reactant, molecular representation, phet, stoichiometry
Mô phỏng Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5), Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 04/07/2011
Ngày cập nhật 18/07/2015