Molecules and Light Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecules and Light
Mô tả This activity was written to be used as an example of a guided inquiry lab, and was not tested in class. The main learning goal of the activity is for students to identify that absorption of light depends on the molecule and the type of light.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Khác, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Absorption, Atmosphere, Greenhouse, Light, Microwaves, Molecules, Ozone, Water
Mô phỏng Phân tử và ánh sáng


Tác giả Kelly Lancaster
Email liên lạc kelly.lancaster@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 10/02/2011
Ngày cập nhật 18/02/2011