Molecules and Light A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Molecules and Light
Popis This activity was written to be used as an example of a guided inquiry lab, and was not tested in class. The main learning goal of the activity is for students to identify that absorption of light depends on the molecule and the type of light.
Predmet Chémia, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Iné, Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Absorption, Atmosphere, Greenhouse, Light, Microwaves, Molecules, Ozone, Water
Simulácia Molekuly a žiarenie


Autor(i) Kelly Lancaster
Škola / Organizácia PhET
Dátum odoslania 10.2.2011
Dátum aktualizácie 18.2.2011