Molecules and Light A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecules and Light
Beskrivelse This activity was written to be used as an example of a guided inquiry lab, and was not tested in class. The main learning goal of the activity is for students to identify that absorption of light depends on the molecule and the type of light.
Emne Geofag, Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Annet, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Absorption, Atmosphere, Greenhouse, Light, Microwaves, Molecules, Ozone, Water
Simuleringer Molekyler og lys


Forfattere Kelly Lancaster
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 10.02.11
Oppdatert 18.02.11