Ladybug Motion 2D Vector controls for circle/elliptical motion (inquiry based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ladybug Motion 2D Vector controls for circle/elliptical motion (inquiry based)
Mô tả Learning Goals: Students will be able to draw motion vectors (position, velocity, or acceleration) for an object is moving while turning. This is an inquiry based opportunity for students to draw and interpret motion vectors for circular and elliptical motion.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Concept questions, Homework
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circular, elliptical, phet, rotation, vectors
Mô phỏng Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng, Chuyển động tròn của Bọ rùa


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 12/07/2009
Ngày cập nhật 24/02/2014