Ladybug Motion 2D Vector controls for circle/elliptical motion (inquiry based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ladybug Motion 2D Vector controls for circle/elliptical motion (inquiry based)
Mô tả Learning Goals: Students will be able to draw motion vectors (position, velocity, or acceleration) for an object is moving while turning. This is an inquiry based opportunity for students to draw and interpret motion vectors for circular and elliptical motion.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circular, elliptical, phet, rotation, vectors
Mô phỏng Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng, Chuyển động tròn của Bọ rùa


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 12/07/2009
Ngày cập nhật 24/02/2014