Ladybug Motion 2D Vector controls for circle/elliptical motion (inquiry based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Ladybug Motion 2D Vector controls for circle/elliptical motion (inquiry based)
Omtale Learning Goals: Students will be able to draw motion vectors (position, velocity, or acceleration) for an object is moving while turning. This is an inquiry based opportunity for students to draw and interpret motion vectors for circular and elliptical motion.
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lekser, Omgrepsspørsmål
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord circular, elliptical, phet, rotation, vectors
Simuleringar Ladybug Motion 2D, Ladybug Revolution


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET
Lasta opp 12.07.09
Oppdatert 24.02.14