Ladybug Motion 2D Vector controls for circle/elliptical motion (inquiry based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ladybug Motion 2D Vector controls for circle/elliptical motion (inquiry based)
Beskrivelse Learning Goals: Students will be able to draw motion vectors (position, velocity, or acceleration) for an object is moving while turning. This is an inquiry based opportunity for students to draw and interpret motion vectors for circular and elliptical motion.
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circular, elliptical, phet, rotation, vectors
Simuleringer Ladybug Motion 2D, Ladybug Revolution


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 12.07.09
Oppdatert 24.02.14