Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier
Mô tả This is an inquiry based approach to an introduction to LeChatlier's principle using physical and chemical systems. Learning Goals: Students will be able to: Explain how to make an equilibrium system change and predict what changes will happen; Compare and contrast salt-solution, phase, and chemical equilibriums.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá inquiry, lechatlier, phase change, phet, salt, shift
Mô phỏng Phản ứng và tốc độ phản ứng, Muối và độ hoà tan, Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 11/07/2009
Ngày cập nhật 20/12/2016