Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier
Beskrivelse This is an inquiry based approach to an introduction to LeChatlier's principle using physical and chemical systems. Learning Goals: Students will be able to: Explain how to make an equilibrium system change and predict what changes will happen; Compare and contrast salt-solution, phase, and chemical equilibriums.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord inquiry, lechatlier, phase change, phet, salt, shift
Simuleringer Reactions & Rates, Salter og Løselighet, Aggregattilstander (HTML5), Aggregattilstander


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 11.07.09
Oppdatert 20.12.16