PhET Energy Sk8r sim Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Energy Sk8r sim Activity
Mô tả This is a modified version of a few others posted here. It is a conceptual, guided-inquiry style activity.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Concept questions, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá kinetic and potential energy
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Drew Isola
Trường / Tổ chức Allegan High School
Ngày đăng ký 11/03/2009
Ngày cập nhật 05/12/2011