PhET Energy Sk8r sim Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET Energy Sk8r sim Activity
Beskrivelse This is a modified version of a few others posted here. It is a conceptual, guided-inquiry style activity.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord kinetic and potential energy
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Drew Isola
Skole / Organisasjon Allegan High School
Lastet opp 11.03.09
Oppdatert 05.12.11