Maze Game 2: Vector controls for circular motion (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Maze Game 2: Vector controls for circular motion (Inquiry Based)
Mô tả Learning Goals: Students will be able to draw controlling vectors (position, velocity, or acceleration) when the red ball is moving in circles.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circular, math, motion, phet activity, rotation, vector
Mô phỏng Mê lộ


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 20/06/2008
Ngày cập nhật 07/07/2013