Maze Game 2: Vector controls for circular motion (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Maze Game 2: Vector controls for circular motion (Inquiry Based)
Beskrivelse Learning Goals: Students will be able to draw controlling vectors (position, velocity, or acceleration) when the red ball is moving in circles.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circular, math, motion, phet activity, rotation, vector
Simuleringer Maze Game


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 20.06.08
Oppdatert 07.07.13