Wave unit (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave unit (Inquiry Based)
Mô tả This is my entire wave unit. Each PhET lessons can also be downloaded individually in Word and Power Point from the database by looking up each activity as single contributions. I wanted to demonstrate how I use the PhET activities in the context of other activities in my course.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Chứng minh, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá light, phet activity, sound, strings, water, wave, waves
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng, Tổng hợp sóng, Quang hình, Cộng hưởng, Sóng âm, Giao thoa sóng, Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 22/02/2008
Ngày cập nhật 23/12/2015