Energy Skate Park for Middle School(Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park for Middle School(Inquiry Based)
Mô tả Middle school lesson used for 8th grade integrated science class.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá kinetic/potential energy
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Sarah Borenstein
Email liên lạc sborenstein@cherrycreekschools.org
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 11/12/2007
Ngày cập nhật 22/11/2008