Energy Skate Park for Middle School(Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park for Middle School(Inquiry Based)
Beskrivelse Middle school lesson used for 8th grade integrated science class.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord kinetic/potential energy
Simuleringer Energiskatepark


Forfattere Sarah Borenstein
Skole / Organisasjon Campus Middle School
Lastet opp 11.12.07
Oppdatert 22.11.08