Energy Skate Park for Middle School(Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park for Middle School(Inquiry Based)
Omtale Middle school lesson used for 8th grade integrated science class.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 120 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord kinetic/potential energy
Simuleringar Energy Skate Park


Forfattarar Sarah Borenstein
Skule / Organisasjon Campus Middle School
Lasta opp 11.12.07
Oppdatert 22.11.08