Springs and Things Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Springs and Things
Mô tả This activity has been used in a freshmen lab at the U.Colorado at Boulder.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Estimation, Hooke, Spring, mass, math, phet activity
Mô phỏng Trò chơi Ước lượng, Quả cân và lò xo


Tác giả Michael Dubson, Trish Loeblein
Email liên lạc michael.dubson@colorado.edu
Trường / Tổ chức U. Colorado at Boulder, Physics
Ngày đăng ký 06/09/2007
Ngày cập nhật 05/07/2008