Springs and Things A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Springs and Things
Beskrivelse This activity has been used in a freshmen lab at the U.Colorado at Boulder.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Estimation, Hooke, Spring, mass, math, phet activity
Simuleringer Anslag/estimat, Lodd og fjærer


Forfattere Michael Dubson, Trish Loeblein
Skole / Organisasjon U. Colorado at Boulder, Physics
Lastet opp 06.09.07
Oppdatert 05.07.08