Probability and Randomness Interactive Lecture Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Probability and Randomness Interactive Lecture
Mô tả These are lecture notes, including many concept questions, for 30 minute introduction to probability and randomness in the context of the double slit experiment, in a sophomore level modern physics course. For more details about the course, please see: http://per.colorado.edu/modern. Please email phethelp@colorado.edu if you are a teacher and would like a solution key.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn
Loại Chứng minh, Câu hỏi củng cố
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá double slit, phet activity, probability, quantum mechanics
Mô phỏng Giao thoa sóng lượng tử, Giao thoa sóng


Tác giả Sam McKagan, Kathy Perkins, Carl Wieman, and Noah Finkelstein
Email liên lạc sam.mckagan@gmail.com
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 17/08/2007
Ngày cập nhật 09/01/2011