circuits in parallel and in series


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề circuits in parallel and in series
Mô tả In the first activity students explore the properties of circuits in series and in parallel made with identical light bulbs. They do this by using the Phet Circuit simulation. The second activity is hands-on and leads the students through setting up circuits in parallel and in series with resistors of two different values. Voltages and currents are measured in various parts to develop a general model for circuits in parallel and in series. The simulation activity takes about 1.5 and the hands-on about 2.0 hours.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Beta Keramati
Email liên lạc keramati@pitt.edu
Trường / Tổ chức University of Pittsburgh at Johnstown
Ngày đăng ký 16/05/2007
Ngày cập nhật 16/05/2007