circuits in parallel and in series


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov circuits in parallel and in series
Popis In the first activity students explore the properties of circuits in series and in parallel made with identical light bulbs. They do this by using the Phet Circuit simulation. The second activity is hands-on and leads the students through setting up circuits in parallel and in series with resistors of two different values. Voltages and currents are measured in various parts to develop a general model for circuits in parallel and in series. The simulation activity takes about 1.5 and the hands-on about 2.0 hours.
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Circuits, Electricity
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Beta Keramati
Škola / Organizácia University of Pittsburgh at Johnstown
Dátum odoslania 16.5.2007
Dátum aktualizácie 16.5.2007