Gravity: Friend or Foe?


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity: Friend or Foe?
Mô tả Compares the differences in gravity between the planets Earth and Jupiter using different calibrated springs.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Gretchen Swanson
Email liên lạc gswanson@jeffco.k12.co.us
Trường / Tổ chức Columbine High School
Ngày đăng ký 06/05/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007