Gravity: Friend or Foe?


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity: Friend or Foe?
Beskrivelse Compares the differences in gravity between the planets Earth and Jupiter using different calibrated springs.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Motion
Simuleringer Lodd og fjærer


Forfattere Gretchen Swanson
Skole / Organisasjon Columbine High School
Lastet opp 06.05.07
Oppdatert 18.09.07