Images from Convex Lenses (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Images from Convex Lenses (Inquiry Based)
Mô tả This is an inquiry based activity that I used with a traditional double convex lab. We used lenses to project images and the used the activity to make sense of the observations. Learning Goals: Students will be able to explain:How a converging lens makes images. How changing the lens effects where the image appears and how it looks The clicker questions include some concepts about plane mirrors.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Light, Radiation, image, lens, math, phet activity
Mô phỏng Quang hình


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 09/02/2006
Ngày cập nhật 09/07/2013