Modeling Friction (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Modeling Friction (Inquiry Based)
Mô tả Learning Goal: Students will be able to describe a model for friction a molecular level.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Work, molecule, phet activity
Mô phỏng Ma sát (HTML5), Ma sát


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 03/11/2005
Ngày cập nhật 27/05/2015