Modeling Friction (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Modeling Friction (Inquiry Based)
Beskrivelse Learning Goal: Students will be able to describe a model for friction a molecular level.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Demonstrasjon
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Work, molecule, phet activity
Simuleringer Friksjon (HTML5), Friction


Forfattere Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET CU Boulder
Lastet opp 03.11.05
Oppdatert 27.05.15