Modeling Friction (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Modeling Friction (Inquiry Based)
Beskrivelse Learning Goal: Students will be able to describe a model for friction a molecular level.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Demonstrasjon
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Work, molecule, phet activity
Simuleringer Friksjon (HTML5), Friction


Forfattere Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET CU Boulder
Lastet opp 03.11.05
Oppdatert 27.05.15