Modeling Friction (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Modeling Friction (Inquiry Based)
Omtale Learning Goal: Students will be able to describe a model for friction a molecular level.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Work, molecule, phet activity
Simuleringar Friction (HTML5), Friction


Forfattarar Trish Loeblein
Skule / Organisasjon PhET CU Boulder
Lasta opp 03.11.05
Oppdatert 27.05.15