Modeling Friction (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Modeling Friction (Inquiry Based)
Omtale Learning Goal: Students will be able to describe a model for friction a molecular level.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Energy, Work, molecule, phet activity
Simuleringar Friction (HTML5), Friction


Forfattarar Trish Loeblein
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skule / Organisasjon PhET CU Boulder
Lasta opp 03.11.05
Oppdatert 27.05.15