Conservation of Energy using Masses and Springs (homework version) (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Conservation of Energy using Masses and Springs (homework version) (Inquiry Based)
Mô tả The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. There is a pre/post test and clicker questions provided. The Remote lab version aligns with the HTML version; the original HW version was for the Flash sim Learning Goals: Students will be able to explain the Conservation of Mechanical Energy concept using kinetic, elastic potential, and gravitational potential energy. This is the homework version. There is a pre/post test included.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Học từ xa, Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Work, mass, periodic, phet activity
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5), Quả cân và lò xo


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 03/11/2005
Ngày cập nhật 06/04/2020