เล่นกับสัดส่วน - อัตราส่วน | การให้เหตุผลเชิงสัดส่วน | Unit Rate - PhET Interactive Simulations

เล่นกับสัดส่วน

เล่นกับสัดส่วน simulation

Topics

 • อัตราส่วน
 • การให้เหตุผลเชิงสัดส่วน
 • Unit Rate

Sample Learning Goals

 • Use a ratio as a descriptive characteristic
 • Compare the meaning of a ratio in different contexts
 • Use scaling to build proportions or find a missing value in a proportion
 • Simplify ratios to build proportions or find a missing value in a proportion
 • Use multiplicative reasoning to solve problems

Standards Alignment

Common Core - Math

 • 7.RP.A.2a

 • 6.RP.A.3

 • 6.RP.A.1

 • 5.NF.B.4a

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.17